PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI

GIS expert

PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI
GIS expert

W pracy z klientem doradza w zakresie Inteligentnej Lokalizacji. Od wielu lat zajmuje się analizami przestrzennymi stosowanymi w planach i strategiach rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego. Realizuje projekty w skali mikro i makro.

Studia wyższe ukończył na Politechnice Wrocławskiej, na Wydziale Architektury, kierunek Gospodarka Przestrzenna. Karierę zawodową jako planista przestrzenny rozpoczął od pracy w komercyjnych pracowniach projektowych zajmując się zagadnieniami planowania lokalnego w gminach. Równolegle rozwijał umiejętności warsztatu projektowego poprzez wykorzystanie narzędzi Systemów Informacji Przestrzennej (ang. Geographical Information Systems). W roku 2006 podejmując pracę w Wojewódzkim Biurze Urbanistycznym we Wrocławiu (WBU), rozpoczął działania na rzecz planowania regionalnego w strukturach jednostki administracji publicznej. W tym też zakresie w roku 2009 ukończył studia podyplomowe na Politechnice Śląskiej w Gliwicach z Systemów Informacji Geograficznej.
Pozyskane doświadczenie w zakresie przetwarzania danych, zarządzania bazami danych, projektowania i zarządzania geoportalami (webgis), publikacji i kartografii danych przestrzennych, analiz i modelowania przestrzennego umożliwiło mu objęcie stanowiska kierowniczego w biurze i zdobywanie nowych doświadczeń w zarządzaniu projektami o zasięgu regionalnym, międzyregionalnym oraz międzynarodowym obejmujące szereg zagadnień planistycznych oraz strategicznych bazując na narzędziach geoinfomatycznych.
Przemek jest egzaminatorem ECDL EPP GIS (European Computer Driving Licence, Endorsed Product Program Geographical Information System).
W 2012 roku został mianowany na zastępcę dyrektora Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego, które w roku 2013 zostało przekształcone w Instytut Rozwoju Terytorialnego.
Od 2011 roku Przemek jest również zaangażowany, jako certyfikowany konsultant krajowy, w tworzenie krajowej infrastruktury informacji przestrzennej związanej z wdrażaniem Dyrektywy UE Inspire.
Obecnie swoją działalność zawodową i zdobyte doświadczenie Przemek wykorzystuje angażując się w szereg działań związanych z wykorzystaniem narzędzi geoinformatycznych w wielu branżach gospodarki. Koncentruje się szczególnie na tworzeniu metodologii wielokryterialnych analiz eksperckich na potrzeby zintegrowanego zarządzania rozwojem regionalnym, strategicznego wywiadu biznesowego, ochrony i kształtowania środowiska i krajobrazu, modelowania infrastruktury transportowej. Wszelkie jego działania związane są z projektowaniem nowych funkcjonalności narzędzi WEBGIS.


© 2020 PHARMA 360
Back to top

Ta strona wykorzystuje pliki cookies dla wygody użytkowników. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko temu, ale możesz wyłączyć obsługę ciasteczek w przeglądarce więcej

TTa strona wykorzystuje pliki cookies dla wygody użytkowników. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko temu, ale możesz wyłączyć tą obsługę ciasteczek.

Zamknij