ZBIERANIE DANYCH

Przy zbieraniu danych korzystamy z informacji marketingowych opartych o najnowsze narzędzia badawcze wspierające podejmowanie decyzji.

Kluczowym elementem jest wielopłaszczyznowa forma zbierania danych. Dzięki temu otrzymujemy pełniejszy zasób treści niezbędny do właściwej analizy. Między innymi poprzez umiejętne zastosowanie metody „Action Research” z dużą skutecznością zbieramy informacje z wnętrza organizacji. Natomiast wiedza i doświadczenie zespołu strategicznego wywiadu biznesowego pozwala nam skutecznie poszukiwać właściwych informacji na zewnątrz organizacji poprzez źródła otwarte, ale również z wykorzystaniem wiedzy ekspertów, badanie otoczenia konkurencyjnego, rynku, kontrahentów i klientów.

Naszą siłą jest innowacyjne podejście do zbierania danych i szerokie wykorzystanie narzędzi informatycznych zintegrowanych z wielokryterialną analizą przestrzenną oraz umiejętność opracowania wyników badań marketingowych, strategicznego wywiadu biznesowego i analizy przestrzennej w spójnej formie w ramach opracowanego przez nas Systemu PHARMA360o. W ten sposób otrzymujemy pełne spektrum otoczenia przedsiębiorstwa zarówno w skali makro jak i mikro.

zbiedan

© 2020 PHARMA 360
Back to top

Ta strona wykorzystuje pliki cookies dla wygody użytkowników. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko temu, ale możesz wyłączyć obsługę ciasteczek w przeglądarce więcej

TTa strona wykorzystuje pliki cookies dla wygody użytkowników. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko temu, ale możesz wyłączyć tą obsługę ciasteczek.

Zamknij